Uit de oude doos #3: Provinciale tornooien

Uit de oude doosZoals elke muziekvereniging heeft ook onze Harmonie Beselare in haar geschiedenis aan heel wat provinciale tornooien deelgenomen. Al deze tornooien zijn ook mijlpalen in onze geschiedenis geweest. Vaak werd er maandenlang naar zo’n tornooi toegeleefd. Vreugde en verdriet lagen altijd dicht  bij elkaar, vaak was zo’n tornooi ook bepalend voor de toekomst van de harmonie. Bij een minder resultaat, werd er vaak naar een nieuwe dirigent uitgekeken. Goede resultaten zorgden dan weer voor een nieuwe drive en vernieuwd enthousiasme. Een klein overzichtje van de verschillende tornooien vinden jullie hieronder.

Een blik in het archief leert ons dit:

Anno 1956 werd deelgenomen aan het provinciaal tornooi in Oedelem en zag Beselare zich in de 3de categorie geklasseerd. In 1969 klom St.-Cecilia op naar 2de categorie na het provinciaal tornooi in Izegem en in 1972 kon de promotie naar eerste gevierd worden na het provinciaal tornooi in Wervik. De kwaliteit verhoogde nog en dat werd vier jaar later bekroond met een uitstekend provinciaal tornooi en opname in de afdeling uitmuntendheid. Dat statuut kon echter niet aangehouden worden. Mede door het overlijden van onderdirigent en bezieler André Cardoen kon niet deelgenomen worden aan het provinciaal tornooi. Degradatie was het gevolg. Maar in het tornooi van eerste afdeling (in Vleteren in 1982) kon St.-Cecilia zich wel bevestigen. In 1989 degradeerde de Koninklijke Harmonie opnieuw naar 2de afdeling. In 1994 werd echter opnieuw de promotie afgedwongen naar eerste afdeling en in 1998 promoveerde de Harmonie zelfs opnieuw naar Uitmuntendheid na het provinciaal tornooi in Aalbeke. Die promotie leverde de Harmonie meteen ook de Cultuurtrofee op in Groot-Zonnebeke. Hieronder vinden jullie een krantenartikel over het behalen van die Cultuurtrofee. In 2006 werd het beleid ten aanzien van de amateuristische kunstbeoefening, waaronder muziekensembles, grondig gewijzigd. Het systeem van ‘afdelingen’ (van derde afdeling tot superieure) werd afgeschaft.

Cultuurtrofee voor Koninklijke Harmonie Beselare – “We zijn een jong korps”

Cultuurtrofee voor Harmonie BeselareTijdens de tweede cultuurhappening werd de cultuurtrofee 1998 uitgereikt aan de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Beselare. Eervolle vermeldingen waren weggelegdvoor ere-schoolhoofd Marcel Pauwels uit Geluveld en de BGJG uit Passendale.

De Beselaarse harmonie kon als adelbrieven naar voor brengen de promotie naar de  klasse uitmuntendheid met felicitaties van de jury in mei van dit jaar. Ze zijn het enige Groot-Zonnebeekse korps dat in die afdeling speelt. De Beselaarse harmonie werd gesticht in 1835 en telt 87 spelende leden, waarvan er veertig jonger zijn dan 19 jaar en achttien jonger dan 25 jaar.

“We zijn een jong korps”, zei een gelukkige voorzitter Dirk Cardoen die in 1996 zijn broer Frans opvolgde als voorzitter. “Het was wijlen mijn broer die in 1990 een bijafdeling van de Ieperse muzikschool naar Beselare haalde en dat werpt zijn vruchten af. Het is een ideale kweekschool voor jonge muzikanten en op de jeugd is de toekomst  gebouwd. Elk jaar volgen 25 leerlingen de  lessen notenleer. Het was ook wijlen mijn broer die Rik Vaneyghen als dirigent naar Beselare bracht. Hij maakte van onze harmonie iets moois en groots. We zijn heel tevreden met  de trofee en willen nog lang de muzikaleambassadeurs van de Heksenparochie en Groot-Zonnebeke zijn.” (De Weekbode, 2 oktober 1998)