Dit was Sint-Cecilia 2018

Cecilia (Latijn: Caecilia) is een Romeinse martelares. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers.

Tot daar de geschiedenisles.

Wat daarvan overblijft, is een jaarlijks groot feest in heel wat muziekverenigingen. Een alibi om samen met mede-muzikanten uit de bol te gaan, als harmonie op straat te komen en enkele muzikanten in de bloemetjes te zetten. 

Het feest, in ons eigen Beselare en ons eigen muzieklokaal mocht er zijn. Er werd gemarcheerd, gedecoreerd, gepraat, gezongen, gedanst, gegeten en gedronken. En het was fijn. Nog 364 keer slapen!