Bericht aan de in Gent verderstuderende muzikanten

Dit bericht bereikte ons via de studentenfanfare van Gent:

Beste muzikant,
Een muziekkorps is vaak een heterogene groep mensen, zowel jong en oud dragen hun steentje bij en vermaken zich al muziek makend. De jongsten kennen pas het instrument en kunnen in een groep hun virtuositeiten verfijnen en tentoonspreiden. Na de middelbare school komen ze dan wel voor een aantal ingrijpende keuzes te staan. Ze gaan studeren, werken of verhuizen en laten dan soms hun instrument en hun korps in de steek.

Vaak is een kleine motivatie, een kleine vonk genoeg om die interesse weer aan te wakkeren en grensverleggend te maken. Zo’n vonk kan Studentenfanfare Ghendt zijn voor de student(innet)jes ! Deze fanfare is één van de drie Belgische fanfares die voor en door studenten bloeit. Elk academiejaar wordt getracht zoveel mogelijk reclame maken en interesse teweeg te brengen bij de beginnende student. Zo krijgt hij of zij ook deze unieke kans in deze geöliede machine mee te draaien, liefde en leed te delen met de mede-muzikanten-makkers.

Niet alleen de medemuzikanten zorgen voor het aangenaam spelen, maar ook de fanfare verzorgt haar spelers! De kotstudent hebben geen handen meer over om dan nog eens met hun instrument, pupiter en partituren telkens maar weer op en af te moeten zeulen, dus kunnen zij een instrument gebruiken van de fanfare.De studenten zijn echter meer een meer afgeschrikt of beschikken niet over de nodige durf om zich aan te sluiten. Daarom een hele grote oproep naar iedereen die in Gent komt studeren en een muziekinstrument kan/wil bespelen: de fanfare heeft je nodig! Kom even piepen met je eigen ogen op onze ontmoetingsavonden in “De Salamander”, Overpoortstraat 64 op maandag 3 oktober en maandag 10 oktober, telkens om 21 uur.

 Voor meer info: http://www.sfghendt.be/ of sf@fkserv.ugent.be